مهدی مشهدیان

مربی دانشکده فنی و مهندسی


نام: مهدی مشهدیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m a s h h a d i y a n . m @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
عمران-سازه
دانشگاه گیلان
ایران
1385

دروس ارائه شده 6 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
سازه هاي بتن آرمه (1)
ساختمان آموزشی
301
سه شنبه
12:30 10:15
کارشناسی
سازه هاي بتن آرمه (2)
ساختمان آموزشی
303
سه شنبه
8.00-10.15
کارشناسی
طراحي، ساخت و نگهداري سيستم هاي مهندسي ...
ساختمان آموزشی
303
دوشنبه
10.15-12.30
کارشناسی
متره و برآورد
ساختمان آموزشی
403
چهارشنبه
8.00-10.30
کارشناسی
مقاومت مصالح(1)
ساختمان آموزشی
302
دوشنبه
8.00-10.15
کارشناسی
نرم افزارهاي مهندسي عمران
ساختمان آموزشی
سایت 1/1
سه شنبه
13.30-15.00
کارشناسی

مقالات علمی 1 مقاله

Title
Authors
Publication Date
The Study of the Fracture Mechanism of Concrete in Internal Fracture Test, Using Finite Element Analysis
Mahdi mashhadian*, Rahmat madandoust, Esmaeil moosapoor
6/1/2015
Conference
Journal
Caspian Journal of Applied Sciences Research
Volume
4
Issue
6
Pages
35-41
Publisher
cjasr
Description

سوابق اجرایی 4 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مسئول دفتر طراحی 00304
نظام مهندسی استان مازندران
بهمن 1386
شهریور 1394
مدیر دوره برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسی
نظام مهندسی استان مازندران
آبان 1394
آبان 1395
هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان رامسر
کانون مهندسین
اردیبهشت 1394
اردیبهشت 1396
مدیر گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
اسفند 1395
اسفند 1396

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
تجهیز و اداره کارگاههای عمرانی
انتشارات جباری(قم)
1390
تالیف