مهدی مشهدیان

پنج شنبه 29 شهریور 1397

نام: مهدی مشهدیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m . m a s h h a d i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد عمران-سازه دانشگاه گیلان ایران 1385

 •  
 • >
  • دروس ارائه شده
  •  
  • مقالات علمی
  •  
  • سوابق اجرایی
  •  
  • تالیف و ترجمه
 • <
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
سازه هاي بتن آرمه (1)ساختمان آموزشی301سه شنبه12:30 10:15کارشناسی
سازه هاي بتن آرمه (2)ساختمان آموزشی303سه شنبه8.00-10.15کارشناسی
طراحي، ساخت و نگهداري سيستم هاي مهندسي ...ساختمان آموزشی303دوشنبه10.15-12.30کارشناسی
متره و برآوردساختمان آموزشی403چهارشنبه8.00-10.30کارشناسی
مقاومت مصالح(1)ساختمان آموزشی302دوشنبه8.00-10.15کارشناسی
نرم افزارهاي مهندسي عمرانساختمان آموزشیسایت 1/1سه شنبه13.30-15.00کارشناسی
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنThe Study of the Fracture Mechanism of Concrete in Internal Fracture Test, Using Finite Element AnalysisMahdi mashhadian*, Rahmat madandoust, Esmaeil moosapoor01/06/2015
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان رامسرکانون مهندسیناردیبهشت 1394تاکنون
مدیر گروه عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسراسفند 1395تاکنون
مسئول دفتر طراحی 00304نظام مهندسی استان مازندرانبهمن 1386شهریور 1394
مدیر دوره برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسینظام مهندسی استان مازندرانآبان 1394آبان 1395
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
تجهیز و اداره کارگاههای عمرانیانتشارات جباری(قم)1390تالیف
 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مهدی مشهدیان می‌باشد.